Zonnepanelen project: voorlopig uitstel

Erik Simons heeft ons tijdens de eerste online-bijeenkomst bijgepraat over het zonnepanelen traject. Hoewel we sinds de ingelaste ALV voortgang hebben geboekt, zijn we wel tegen een aantal issues aangelopen die het plan aan de ene kant kleiner maken (niet het hele dak kan gebruikt worden) en ook onzekerder (er komt naast ons nieuwbouw voor de Margrietschool en de Kinderopvang).

Dakkeuring

Dakkeuring heeft uitgewezen dat het lage dak (boven de kleedkamers, toiletten en bestuurskamer) niet geschikt is om zonne-panelen te plaatsen. De constructie is daar niet goed genoeg voor. Ook het lage deel van het dak boven de speelzaal (de nieuw/aanbouw) is niet zo maar te gebruiken voor zonnepanelen. Dit maakt het plan kleiner en heeft natuurlijk effect op de kosten-baten analyse van het hele project en in het verlengde daarvan ook op de “opbrengst” voor Shot.

Nieuwplannen

Maar vooral de onduidelijkheid over de nieuwbouwplannen naast ons, heeft ons samen met Vallei Energie doen besluiten om de plannen vooralsnog uit te stellen tot duidelijk is hoe groot (hoog) de nieuwbouwplannen uiteindelijk zullen zijn. De gemeente heeft nieuwbouw gepland van de Margrietschool naast Shot. Ook wordt gekeken of de kinderopvang onderdeel wordt van deze plannen. De bouwhoogte is nog niet bekend. Volgens het huidige bestemmingsplan kan de bebouwing 10 meter hoog zijn, maar er bestaat een kans dat de bebouwing uiteindelijk hoger wordt en de gemeente een uitzondering op het bestemmingsplan toestaat. Hoge bebouwing ten zuiden van ons zonnepanelen-dak heeft natuurlijk flink wat invloed op de opbrengst, dus daar moet eerst helderheid over komen. Overigens zijn we in gesprek met de gemeente hierover en die gesprekken verlopen goed.

Presentatie Erik

Download de presentatie die Erik heeft gehouden tijdens de online-ledenbijeenkomst.