Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor TTV Shot is:  Dr. Frank de Jong via vertrouwenspersoon@ttvshot.nl

Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de tafeltennissport) je onveilig voelt. Zoals seksuele intimidatie discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.