Van de voorzitter

Beste Shotvrienden,

Eenmaal per jaar komen we als vereniging bijeen om samen enerzijds terug te blikken naar het vorige jaar en anderzijds vooruit te kijken naar het lopende jaar. Dat is deels een formele aangelegenheid (jaarstukken vaststellen, decharge aan de penningmeester verlenen, begroting vaststellen, etc), maar het is meer dan alleen dat. Het is ook een moment waarop het bestuur aan de ene kant en de leden aan de andere kant met elkaar praten over de vereniging. Hoe gaat het? Wat moet er anders? Wat kan er beter? En wat moeten we vooral behouden?!

Bestuur 2022

Stukje historie toevoegen

Ik maak die “ceremonie” nu voor de zesde keer als bestuurslid mee. Het is altijd best wel een inspanning om als bestuur alle administraties op orde te brengen en er vervolgens een mooi verhaal van te makken. Op die manier leggen we een stukje verantwoording af, maar voegen we ook weer een formeel stukje “administratieve historie” aan ons verenigingsarchief toe. Ook dit jaar is dit weer gelukt en over 3 weken hebben we het met elkaar erover. Tijdens de ALV. De agenda en de stukken kun je hier downloaden.

Verkiezing nieuwe voorzitter en invulling gebouwbeheer

Deze ALV bespreken we de standaard dingen, maar kiezen we ook een nieuwe voorzitter. Het bestuur is al meer dan een jaar op zoek naar een lid dat de coördinatie van alle gebouwgebonden zaken op zich wil nemen. We zijn daarin niet geslaagd. Toch vinden we het van belang dat die functie weer goed ingevuld wordt. Ons nieuwe gebouw hebben we nu 5 jaar en we zijn met z’n allen vreselijk trots erop. Zeker als gasten die we ontvangen mooie opmerkingen maken over Haverlanden. En dat moeten we zo houden. Vandaar dat we kostte wat kost de functie van coördinator gebouwbeheer wilden invullen.

gezocht coördinator beheer

Uiteindelijk hebben we binnen het bestuur hierover een knoop over gehakt. En dat kon, nadat ik samen met Erik uitvoerig heb gesproken over een wisseling in het bestuur, waarbij Erik de voorzittershamer zou overnemen en ikzelf het gebouwbeheer ga coördineren. Erik is bij Shot al jaren flink aanwezig (letterlijk en figuurlijk), dus we kennen hem als Shot-lid erg goed. Ook in het bestuur hebben we Erik in de afgelopen 2 jaren goed leren kennen en daar vastgesteld dat er achter dat vrolijke gezicht ook een serieuze bestuurlijke kant schuilgaat. En dat maakte het mogelijk voor mijzelf om voor te stellen de voorzittershamer over te dragen aan Erik. Ik hoop dan ook van harte dat de leden over 3 weken Erik tot voorzitter zullen benoemen.

Nieuwbouw Margrietschool

Rondom het gebouw gaat er de komende periode van alles gebeuren. De school naast ons wordt herbouwd. We zijn in gesprek met het bestuur en de directeur van de school alsook met de directeur van de kinderopvang die aan de andere kant van de school zit. Herbouw van de school zal in ieder geval betekenen dat er “buiten” een en ander gaat veranderen. Parkeerplaatsen, verkeersdoorstroming (kinderen worden tegenwoordig helaas veel te vaak door ouders per auto naar school gebracht). Maar we spreken ook met de school over andere samenwerking: kunnen we als Shot een kleine opslagruimte in de school blijven gebruiken? Kan de school onze zaal huren? Liggen er wellicht kansen op het gebied van verduurzaming? De komende 6 maanden worden hierover knopen gehakt. De bouw van de school zal eind 2023 starten.

Margrietschool
De huidige Margrietschool op de hoek Zeemanstraat/Dolderstraat in Wageningen

Tijdens de ALV willen we daar voor met de leden een eerste gesprek over hebben, om te zien hoe ambitieus we als bestuur hierin kunnen/moeten zijn. Er liggen interessante kansen, die veel voordelen voor Shot hebben, maar ook een aantal nadelen. Daarover gaan we op 22 maart met elkaar praten.

Over 3 weken hoop ik veel leden daarom te zien tijdens de Algemene Ledenvergadering. In een bijzondere zaal aankleding, deze keer, omdat in onze zaal een dag later de interland Nederland – Slowakije zal plaatsvinden. Ook dan hoop ik veel Shotleden te zien. Een aantal weken geleden werd Nederland – Frankrijk bij Shot gespeeld en dat was een uiterst geslaagde en gezellige happening, waar we ons als vereniging weer mooi hebben gepresenteerd: naar de NTTB, naar de gemeente Wageningen en naar de spelers. Zowel van de Nederlandse als Franse dames hebben we na afloop van de interland veel waardering ontvangen. Nu maar hopen dat TeamNL de Slowaakse dames gaat verslaan!

groet,

Jan