Van de voorzitter

Eind maart hebben we onze ALV gehouden. De voorjaarscompetitie nadert het einde. De clubkampioenschappen kunnen dit jaar op het gebruikelijke moment plaatsvinden en we halen in juni het afgelaste schafeltennistoernooi in.

Beste Shot-vrienden,

Business as usual tot nu toe. Corona laat het verenigingsleven – hoewel best veel mensen nog besmet raken – de afgelopen maanden redelijk met rust. Laten we hopen dat dat nog een tijdje zo blijft.

De competitie nadert het einde. De Shot-teams doen hun best om de komende 2 weken nog mooie resultaten te laten zien. Dat kan betekenen dat we wat stapjes klimmen in de stand, c.q. dat degradatie wordt voorkomen. Ondanks het feit dat er geen corona-beperkingen meer zijn, verloopt deze competitie toch onrustig. Veel wedstrijden worden uitgesteld, onder andere door corona-besmettingen. Dit jaar heeft team 1 zelfs een thuiswedstrijd gespeeld op 1e Paasdag! Althans, dat was het plan…..een uur voor start van de wedstrijd, zegde het gast-team af. Nieuwe datum: zondag 1 mei. Onze wedstrijdsecretaris heeft het er druk mee!

Team 4 van Marijn Peters, Owen van Mierlo, Michiel Ploeg – ze krijgen zo nodig hulp van Wim van Breenen, Johan Frederiks en Natascha Elings – doet het erg goed. Knap van onze jonkies. Maar ook daar onverwachte omstandigheden. Marijn heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen als gevolg van een ongeluk op de fiets. Hopelijk is Marijn weer snel van de partij, maar het ziet er naar uit dat hij de laatste twee wedstrijden van zijn team moet missen. En dat is jammer, want ze staan op dit moment bovenaan in hun poule. Maar het verschil met nummer 2 en 3 is uiterst minimaal. Beterschap Marijn!

Eind vorige maand hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden. We hebben de jaarverslagen over 2021 goedgekeurd, de penningmeester decharge verleend, de begroting voor 2022 vastgesteld en een bestuurswisseling bekrachtigd. Roland Mumm hebben we in de bloemen gezet voor zijn inzet in het bestuur en we hebben Sietse Hoekstra gekozen als nieuws bestuurslid. We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die de coördinatie van het gebouwbeheer op zich wil nemen!

Tijdens de ALV hebben we besloten om toch een kleine contributieverhoging door te voeren. Vanaf 1 september gaat de contributie met € 0,50 omhoog. De reden daarvoor is de hard stijgende kosten van energie. Hoewel we aan stroom veel minder kosten hebben dan voorheen dankzij de zonnepanelen, gaat de gasprijs snel omhoog. Tijdens het opstellen van de begroting hadden we wel rekening gehouden met stijging hiervan. Daarna begon de oorlog in Oekraïne en dat drijft de prijzen verder omhoog.
Nu hebben we een aardige reserve als vereniging. Toch vond de ledenvergadering het zonde om onze reserves nu aan te spreken om een verlies op de lopende begroting van dit jaar en volgende jaren op te vangen, als gevolg van deze hoge energieprijzen.

De clubkampioenschappen kunnen dit jaar weer in het voorjaar plaatsvinden. In 2020 zijn de clubkampioenschappen vervallen en in 2021 hebben we ze verplaatst naar het najaar, als gevolg van corona. Wie wordt de opvolger van Hans van Geffen (A-senioren) en Sietse Hoekstra (B-senioren)? Voor meer informatie zie hier. Dit jaar gaat Robin van Leerdam op 17 juni ook het vervallen Schafeltennistoernooi organiseren. Vlak voor de eerste lockdown werd dit toernooi voor het laatst gespeeld. Begin dit jaar zaten we ook in lockdown, dus is gekozen voor verplaatsing naar 17 juni. Hier kun je er meer over lezen.

Ook worden de Shot-veiling-onderdelen langzaam aan weer opgepakt. Zo heb ikzelf, samen met Catrin en Michiel, op de zaterdag voor Pasen een groep Shotters mogen ontvangen voor een Bourgondisch diner. Het was goed om weer zo’n gezellig groep thuis te kunnen ontvangen. We hebben het wel voorzichtig aangepakt. De groep was eigenlijk 22 mensen groot. Om toch een beetje voorzichtig te zijn, hebben we gezamenlijk besloten om de groep op te splitsen. In mei komt de 2e groep op bezoek aan de “rue de Renard”. Ik verheug me er nu al weer op!

groet,

Jan Ploeg