Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van onze vereniging uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op woensdag 22 maart om 19:30 uur bij Shot.

Bestuur 2022

Agenda

Op de agenda de gebruikelijke jaarstukken (verslag 2022 en begroting 2023). Daarnaast kiezen we een nieuwe voorzitter. De agenda van de ALV is als volgt.

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 31 maart 2022
 3. Verslag ALV 4 oktober 2022
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel jaarverslag 2022
  • bespreking en discussie jaarverslag
  • verslag kascontrolecommissie
  • decharge penningmeester
  • benoeming kascommissie
 6. Bestuursbenoemingen
  • Periodiek aftredend zijn de voorzitter (Jan Ploeg) en bestuurslid technische zaken (Johan Frederiks)
  • Johan Frederiks (technische zaken) heeft aangegeven herkiesbaar te zijn.
  • Jan Ploeg (voorzitter) heeft aangegeven herkiesbaar te zijn als bestuurslid.
  • Het bestuur gaat de portefeuilles herschikken:
   • Erik Simons wordt voorgedragen als voorzitter.
   • Sietse Hoekstra krijgt de portefeuille penningmeester.
   • Jan Ploeg wordt, indien de leden instemmen met zijn herbenoeming in het bestuur, de co√∂rdinator infrastructuur / secretaris.
   • Ric de Vos behoudt zijn portefeuille algemene Zaken.
   • Johan Frederiks blijft, indien de leden instemmen met zijn herbenoeming in het bestuur, technische zaken doen.
  • Gevraagde besluiten van de ALV:
   • De verkiezing van Erik Simons tot voorzitter van Shot.
   • De herbenoeming van Johan Frederiks als bestuurslid van Shot
   • De herbenoeming van Jan Ploeg als bestuurslid van Shot
 7. Pauze
 8. Begroting 2023
 9. Herbouw School en Sporthal
 10. Opstarten commissie Sociale Activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Stukken en vragen vooraf

De stukken voor de vergadering kun je hier downloaden. Mocht je vragen hebben over de jaarstukken en de begroting, dan kun je die van te voren stellen. Stuur je vragen dan voor 12 maart naar de voorzitter. Het bestuur kan dan de beantwoording goed voorbereiden en zal de beantwoording van de vragen voor 15 maart naar alle leden sturen.