TTV Shot bestaat 60 jaar. Jubileumboek beschikbaar!

Op 12 november 1960 richtten 3 jeugdige tafeltennisliefhebbers TTV Shot op: Hans Kok, Theo Jansen en Wim Pijls. Ze maakten een afspraak met de kapelaan over het gebruik van het Rooms Katholieke Jeugdhuis aan het Bowlespark. Voor de zaal hoefden ze niet te betalen. Probleem was wel dat ze geen tafeltennistafels hadden……..die werden geleend van de Wageningse Meubelfabriek in de Herenstraat en werden iedere trainingsavond op de trappers van de fiets naar het Jeugdhuis gebracht. En in de winter moesten ze ook nog stookolie meenemen om de kachel in de zaal aan de gang te houden.

60 jaar later…

Het is nu 60 jaar later. Er werd van gymzaal naar gymzaal getrokken. Het clubhuis aan de Churchillweg werd gebouwd.

Shot logo 60 jaar

De vereniging groeide, niet alleen in aantal maar ook in niveau. We kennen allemaal de gloriejaren van Shot. En daarna werd er enthousiast gewerkt aan de breedtesport. 3 Jaar geleden verhuisden we naar ons nieuwe onderkomen aan de Haverlanden. En dit jaar wilden we een mooi jubileum vieren.

Helaas kan dat niet. De jubileum-activiteiten zijn doorgeschoven naar volgend jaar.

Vandaag staan we toch even stil bij het heuglijke feit dat we jarig zijn en een jubeljaar vieren.

Jubileumboek

Ter gelegenheid van het jubileum is vandaag het jubileumboek beschikbaar gekomen. In dit boek wordt 60 jaar Shot beschreven in woord en beeld. 147 Pagina’s met waardevolle teksten en mooie foto’s.

Bestellen hardcover boek

Cover van het jubileumboek TTV Shot 1960-2020Voor leden:
Stuur vóór 26 november een email naar de penningmeester (penningmeester@ttvshot.nl) met vermelding van naam, aantal exemplaren, en dat je de penningmeester machtiging geeft het betreffende bedrag van je rekening te halen. In de week van 14 december ligt jouw exemplaar dan voor je klaar in de bestuurskamer.

Voor niet-leden:
Stuur vóór 26 november een email naar de penningmeester (penningmeester@ttvshot.nl) met vermelding van naam, aantal exemplaren en maak ook voor 26 november het bedrag van € 23,00 over naar NL 58 RABO 0171 9058 06 t.n.v. TTV SHOT.

.