De seniorenteams van Shot

In het najaar van 2022 is Shot met 5 seniorenteams vertegenwoordigd in de competitie. Hieronder de samenstelling van deze teams.

Senioren team Shot 2 najaar 2021

Team 1, 1e klasse

Alex Yongran Ji, Sytse Koopmans, Jeroen Gorts & Eloy Marcelis.
Niet op de foto: Mick van den Dries

Senioren team Shot 1 najaar 2021

Team 2, 1e klasse

Ric de Vos, Johan van de Pol & Narda Tiebosch.
Niet op de foto: Ed Graumans

Senioren team 3 Shot najaar 2021

Team 3, 2e klasse

Sytse Hoekstra, Henk Nijveld & Wilco van de Top.
Niet op de foto: André Snoek

Team 4, 5e klasse

Marijn Peters, Owen van Mierlo, Michiel Ploeg, Natascha Elings, Johan Frederiks en Wim van Breenen

Team 5, 5e klasse

Erik Simons, Anneke Smidt, Helma Drost, Jan Ploeg en Roland Mumm