Stukken Algemene Ledenvergadering

Op 31 maart 2022 vindt, vanaf 19:30 uur, onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Op de ALV bespreken we zoals gewoonlijk het jaarverslag over het afgelopen jaar en de plannen voor 2022.

Bestuur 2022

Agenda

De agenda van de ALV is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV’s 2021
 3. Jaarverslag 2021
 4. Financieel jaarverslag
  • bespreking/discussie
  • verslag kascontrolecommissie
  • decharge penningmeester
  • benoeming kascontrolecommissie
 5. Bestuursbenoemingen
  • periodiek aftredend: Erik Simons
  • aftredend: Roland Mumm
 6. Pauze
 7. Begroting 2022
 8. Voortgang WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Stukken en vragen/opmerkingen vooraf

De Agenda, het jaarverslag en de financiële stukken kun je hier downloaden. Ook kun je de stukken downloaden door te klikken op de figuur hiernaast. Het bestuur biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan de ALV al vragen te stellen aan het bestuur. Dan kunnen we de beantwoording/discussie voorbereiden. De beantwoording van die vragen doen we dan overigens niet vooraf, maar tijdens de vergadering. Het stellen van vragen van te voren is ook niet verplicht, je kunt je vragen ook tijdens de vergadering gewoon stellen.