Stemmen voor de Tweede Kamer bij Shot

In verband met corona was de gemeente op zoek naar extra stembureaus voor de verkiezingen van afgelopen 17 maart. Extra stembureaus waren noodzakelijk omdat men het aantal stemmers wilde verdelen over meer locaties en omdat stembureaus, bijvoorbeeld op scholen, deze keer niet beschikbaar waren.

Shot levert haar maatschappelijke bijdrage

Vandaar dat de gemeente contact zocht met Roland Mumm, onze gebouwbeheerder, met de vraag of we bereid zouden zijn om een stembureau te huisvesten. En natuurlijk wilden we dat. Een mooie manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Shot heeft alleen op de dag der stemmingen zelf (17 maart) als stembureau gediend. Andere stembureaus waren ook op 15 en 16 maart reeds open.

342 uitgebrachte stemmen

Op dinsdag heeft de gemeente de zaal omgebouwd: Tafels zijn verplaatst, looprichtingen aangegeven en de beschermende vloerbedekking is gelegd. Op woensdag ging Shot dus open voor het stemmend publiek. Om 07:00 uur in de ochtend kwamen de eerste stemmers. Toen het stembureau om 21:00 uur sloot, begon het tellen van de stemmen. Dat duurde niet zo heel lang, want het aantal uitgebrachte stemmen was 342.

Uitslag verkiezingen 2021 bij stemlokaal Shot

Als de uitkomst van “stembureau Shot” representatief zou zijn voor heel Nederland, dan zouden er best een aantal “interessante” coalities te vormen zijn. Een geheel links kabinet met een zeer ruime meerderheid zou voor de hand liggen. Maar ook bijvoorbeeld een kabinet van liberalen en Groen Links is mogelijk.