Regels van het tafeltennis

Tafeltennis of ping pong speel je met een tafel, een net, een balletje, een batje en minimaal twee spelers. Wie kent het niet?
Maar wat zijn nu precies de spelregels? Hieronder vind je een korte samenvatting van de regels. Helemaal onderaan vind je een verwijzing naar de meest recente complete spelregels van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).

De basisregels

Een wedstrijd of set

Een wedstrijd tafeltennis bestaat uit een aantal games, meestal 3 of 5. Wie de meeste games wint heeft de wedstrijd gewonnen.
Dat wil niet zeggen dat er altijd 3 of 5 games gespeeld hoeven te worden. Bij 5 games heeft iemand de wedstrijd al gewonnen als deze de eerste drie games wint.

Een game

Tafeltennisbatjes met balletje

Bij een game gaat het er om wie het eerste 11 punten heeft gehaald. Daarbij moet er wel een verschil zijn van minimaal 2 punten. Dus met 11 tegen 10 punten is de game nog niet voorbij. Bij een dergelijke stand wordt er doorgespeeld tot er minimaal twee punten verschil is.


Tot 11 of 21 punten?

Tot 2001 werd er nog officieel gespeeld tot de 21 punten. Soms wordt in niet officiële wedstrijden hieraan nog de voorkeur gegeven. Ook bij 21 punten geldt de regel dat er minimaal twee punten verschil moet zijn voor de winnaar.

Serveren of opslaan

Wie mag beginnen met serveren bepaalt het lot. Meestal wordt dat gedaan door de tegenstander te laten kiezen in welke hand het balletje zit. Daarbij worden beide handen onder tafels gehouden.
De winnaar mag beginnen. Na twee keer serveren gaat de service naar de tegenstander. Bij 21 punten is dat na 5 keer serveren.

Na een stand in de game van 10-10 (of 20-20 bij een spel om 21 punten) wordt om beurten geserveerd. 

Een correcte opslag

Opslag tafeltennis: opgooien vanuit een vlakke hand

Bij de opslag is het verplicht de bal stil in een vlakke hand te leggen en deze vervolgens minimaal 16 centimeter recht omhoog te gooien. Daarna kan de bal met het batje geslagen worden. De bal moet tijdens het serveren altijd zichtbaar zijn voor de tegenstander. Ook moet de bal bij het opgooien achter de tafel blijven. Een scheidsrechter kan een service afkeuren of zelfs bij een verkeerde opslag een punt aan de tegenstander toekennen.

Een let

Bij een goede service komt de bal via de eigen tafelhelft direct op de speelhelft van de tegenstander. Komt de bal via het net op die helft dan is het een let. Dat wil zeggen de opslag moet worden overgedaan.

De terugslag

Is de service in orde dan dient de tegenstander de bal terug te slaan waarbij deze niet meer zijn eigen tafelhelft mag raken maar de bal terecht komt op de tafelhelft van de serveerder. Dat mag in dit geval wel via het net gaan.

Een punt

Een speler krijgt een punt als  de tegenstander de bal verkeerd opslaat of de bal verkeerd terug slaat.

Wisselen

Na elke game wordt er gewisseld van tafelhelft. Dat wil zeggen de spelers verhuizen naar de andere kant van de tafel.
Wordt er een beslissende game gespeeld, zoals een vijfde game bij een wedstrijd van 5 games, dan wordt ook gewisseld van tafelhelft als een van de speler 5 punten heeft behaald. of bij 10 punten als je speelt om 21 punten.

Dubbelspel

Dubbelspel in het tafeltennis

Bij het dubbelspel zijn er een paar afwijkende regels. Zo moet bij de opslag de bal eerst in de rechterhelft van de eigen speelhelft komen en vandaar diagonaal in de rechter speelhelft van de tegenstanders (vanuit de tegenstanders gezien).

In het dubbel slaan de spelers om de beurt. De volgorde van speler en ontvanger ligt vanaf het begin vast. Na twee keer serveren wisselen de spelers van het team van plaats, zodat de medespeler bij de volgende servicebeurt de serveerder wordt.

Na elke game wisselen serveerder en ontvanger zodanig dat een serveerder nu op de andere tegenspeler serveert.

Complete regels

De complete regels beslaan heel wat meer pagina’s. Zij worden ook bijna jaarlijks aangepast. Meest recentelijk in verband met de Coronamaatregelen. Je kunt deze complete spelregels van de NTTB downloaden. Zij zijn geldig vanaf 1 september 2020.
Deze regels worden gehanteerd voor competitiewedstrijden in Nederland. Zij zijn gebaseerd op de internationale spelregels van het ITTF, de International Table Tennis Federation. De veranderingen ten opzichte van de vorige versie zijn aangegeven.