Sietse Hoekstra voorgedragen als bestuurslid Shot

Het bestuur heeft in de persoon van Sietse Hoekstra een nieuw kandidaat bestuurslid gevonden. Roland Mumm verlaat het bestuur van Shot en daarom wordt nu Sietse voorgedragen als zijn vervanger.

Sietse is een bekende binnen onze vereniging. Vaste kracht in team 3 van Shot, altijd bereid tot het helpen bij evenementen en laten we niet vergeten dat Sietse ook de huidige clubkampioen senioren-b is.

Bestuur zoekt nog steeds coördinator gebouwbeheer

Als de Algemene ledenvergadering instemt met de voordracht van Sietse, zijn de werkzaamheden rondom het verenigingssecretariaat belegd. Het bestuur blijft op zoek naar een lid dat de coördinatie van het gebouwbeheer op zich neemt.

Stukken ALV 31 maart aanstaande

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 31 maart aanstaande in het clubgebouw en start om 19:30 uur. De stukken (agenda, notulen, jaarverslagen en begroting) zijn in de vorige nieuwsbrief verspreid en kun je hier downloaden.