Privacy verklaring

Eigenaar

De website ttvshot.nl is eigendom van Tafeltennisvereniging Shot uit Wageningen. Shot is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119029 en is gevestigd op het adres Haverlanden 92, 6708 GP Wageningen, info@ttvshot.nl.

De websitecommissie is directe verantwoordelijke voor de inhoud van de website. De commissie is bereikbaar via email: website@ttvshot.nl.

Voor meer contactgegevens zie de contactpagina.

Doeleinden

Via de website ttvshot.nl worden geen privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. U kunt ook geen reacties plaatsen bij de artikelen.

Wel is er een feed die berichten toont van de Facebookpagina van Shot. De verantwoordelijkheid voor deze berichten ligt bij het bestuur van TTV Shot.

Privacy gevoelige informatie op Facebook als likes, commentaren en shares zijn niet via deze website in te zien. U zult daarvoor moeten inloggen op Facebook met uw eigen account.

Alle verdere informatie die via links naar andere websites beschikbaar is, valt onder de verantwoordelijkheid van die websites.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van bezoekersgegevens. De instellingen van Google Analytics zijn zodanig dat deze voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie 27 augustus 2018). Dit houdt in dat laatste octet van het ip-adres is gemaskeerd.

Ook ‘gegevens delen’ is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Verder gebruik van cookies

Er wordt er geen gebruik gemaakt van andere cookies.

Inzage en correctie

Je kunt altijd verzoeken om een correctie of verwijdering van een foto. Richt een verzoek daartoe aan website@ttvshot.nl.

Beveiliging

Reacties of berichten die worden verstuurd via de mailadressen op de website, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de (eigenaren van de) website.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Er worden via de website geen persoonsgegevens verzameld noch bewaard.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.