Geschiedenis

De eeste locatie van Shot, het R.K. Jeugdhuis aan het Bowlespark

In 1960 richt een drietal enthousiaste Wageningse jongeren, Theo Jansen, Hans Kok en Wim Pijls, tafeltennisvereniging Shot op. In het begin nog een vereniging zonder eigen gebouw en tafels en met een miniem aantal leden, maar in de loop van de jaren groeit Shot uit tot een vereniging waar menig Wageninger goede herinneringen aan heeft.

Het clubgebouw

Zoals gezegd begint Shot met vrijwel niets. Zoals voor zoveel verenigingen het geval is, begint het allemaal met een zelfgemaakte tafel in een jeugdhuis. Al snel krijgt men echter van de Wageningse Meubelfabriek enkele echte tafeltennistafels in bruikleen, die de leden wekelijks per fiets naar het R.K. Jeugdhuis aan het Bowlespark vervoeren.
Na verschillende keren van gymzaal gewisseld te hebben, wordt in 1976 het eigen tafeltenniscentrum aan de Churchillweg in Wageningen in gebruik genomen. Het tafeltenniscentrum heeft een speelzaal voor 6 tafels, twee kleedkamers met douches, een vergaderzaal en een sfeervolle bar.

In 1987 wordt de speelzaal uitgebreid tot een ruimte voor 10 tafels. De nieuwe uitbouw is ook hoger dan het bestaande speelgedeelte om aan de internationale eisen voor Europacupwedstrijden te kunnen voldoen.

De vette jaren

Theo Jansen, medeoprichter van Shot en 25 jaar hoofdtrainer, ziet diverse van zijn jeugdspelers doordringen tot nationale selecties. Het eerste herenteam weet in zes jaar tijd van eersteklasser Afdeling Gelderland in 1983 met de spelers Edwin Angenent, Edy Wiggers en Rutger van Rooyen door te dringen tot de Eredivisie. De jaren tachtig zijn echte oogstjaren voor Shot. De vereniging komt onder leiding van coach Bertus Keen regelmatig uit in de Eredivisie met spelers als Trinko Keen, Lindo Greve, Casper Mol, Geert Verhaegh en Hans den Boer.


Ook de dames laten van zich spreken. In 1984 promoveert het eerste damesteam met Dike en Gerdie Keen en Marian Verhaegh naar de Ere-divisie en vervolgens is het eerste damesteam tot 1994 vrijwel continu in de Eredivisie te vinden, met als hoogtepunt het Nederlands voorjaarskampioenschap in 1993, met de speelsters Brenda Huntelerslag, Cyril Onstenk en Anja Heijnen, en met coach Kees Moers. In die tijd gaat Shot ook regelmatig op Europacupavontuur.

De magere jaren

Het lukt Shot in de jaren negentig helaas niet om voor langere tijd grote sponsors aan zich te binden, met als gevolg dat Shot haar topspelers en topspeelsters niet langer kan vasthouden. Ze vertrekken naar elders, vaak ook naar het buitenland. Enkele van deze spelers, zoals Gerdie en Trinko Keen, laten internationaal nog veel van zich horen.

Ondanks deze topsportaderlatingen gaat Shot door met jeugdopbouw, waarbij trainer-coach Bertus Keen een grote rol vervult. Heel wat jeugdige Shottertjes komen in de hoogste jeugdafdeling van Nederland terecht en zowel bij de meisjes als bij de jongens zijn worden landskampioenschappen behaald.

Ledenopbouw

In 1987 heeft het nieuwe tafeltenniscentrum een enorme wervende werking en toenmalig voorzitter Herman Angenent ziet het ledental binnen een jaar verdubbelen van 70 naar 150, waaronder 70 jeugdleden. Toch ontkomt Shot, net zoals zoveel andere sportverenigingen, niet aan de concurrentie met andere sporten en de toegenomen alternatieven voor vrijetijdsbesteding. Het ledenaantal loopt daardoor in de jaren negentig gestaag terug. Zo telt de vereniging in 2000 bij haar veertigjarig bestaan ongeveer 75 leden, bijna net zoveel als in 1975 vlak voor het in gebruik nemen van het eigen verenigingsgebouw. In die periode van 25 jaar is de gemiddelde leeftijd van de senioren bovendien toegenomen van 33 naar maar liefst 45 jaar! Voor verenigingskader betekent dit dat steeds minder teruggevallen kan worden op twintigers of dertigers. Er ontstaat een haast onoverbrugbaar leeftijdsgat tussen de jeugdafdeling en de senioren.

Vanaf 2000 vindt er eerst stabilisatie plaats van het aantal leden en daarna groeit het ledenaantal weer licht. Shot telt momenteel (2008) 85 leden, waarvan 20 jeugdleden, en daarmee blijft SHOT behoren tot de top tien van grotere tafeltennisverenigingen in de Afdeling Gelre (de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB kent 8 Afdelingen en de Afdeling Gelre telt 77 verenigingen).

De toekomst van Shot

Zoals aangegeven in de beleidsplannen voor 2007-2012 streeft Shot ernaar een moderne vereniging te worden en zoekt zij naar nieuwe vormen van het zijn van een sportvereniging om nog beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van leden. De komende jaren zullen in het teken van deze doelstelling staan.

Een belangrijke en ingrijpende ontwikkeling is dat Shot binnen afzienbare tijd het huidige clubgebouw zal verlaten om plaats te maken voor de uitvoering van een groot bestemmingsplan Churchillweg DMP (Diedenoort, Mouterij en Pantarijn). Gelukkig is in het bestemmingsplan ook de nieuwe verenigingsruimte voor Shot opgenomen (binnen het voormalig Diedenoort-gebouw), zodat Shot haar activiteiten op en vanuit de haar vertrouwde locatie aan de Churchillweg kan blijven voortzetten. De nieuwbouw van woningen en appartementen rondom de toekomstige verenigingsruimte zal Shot ongetwijfeld extra vernieuwingsimpulsen geven. We hopen in 2010 het vijftigjarig bestaan van de vereniging op grootse wijze in ons eigen nieuwe en moderne tafeltenniscentrum te kunnen vieren.

Naschrift:

Bij het 25-jarig (1985) en bij het 40-jarig (2000) bestaan zijn jubileumboeken uitgegeven, die in het verenigingsarchief in het clubgebouw ter inzage liggen. Het jubileumboek uit 2000 met als titel: "1960-2000: Veertig jaar tafeltennishistorie in woord en beeld - Jubileumboek tafeltennisvereniging Shot Wageningen" kunt u hier binnenkort ook downloaden.

 

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de komende activiteiten van tafeltennisvereniging TTV Shot Wageningen.

Voor landelijke activiteiten is er de NTTB-agenda.

 

Shot Feest   Zaterdag 1 september
Eerste thuiswedstrijden najaarscompetitie   Vrijdag 14 september