Bestuur

Het bestuur van TTV Shot bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd door de ALV. Bestuursleden kunnen onderling functies verdelen en rangschikken. Alleen de voorzitter wordt als zodanig door de ALV benoemd.

Taken

Tot de taken van het bestuur horen o.a. beleidsvoorbereiding en –uitvoering, de verzorging van de interne en externe contacten, het beheer van de financiën, het beheer van het ledenbestand en de zorg voor de gehele interne organisatie. Vanwege dat laatste streeft het bestuur er naar om alle commissies vertegenwoordigd te hebben in het bestuur. Dat kan via een bestuurslid met specifieke taken of, zoals in ons geval, doordat sommige bestuursleden er meerdere taken bijnemen.

De penningmeester Louis Bouten verzorgt ook de ledenadministratie. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen of te ontbinden, behalve de Kascommissie die door de ALV benoemd wordt. De Kascommissie is alleen verantwoording verschuldigd aan de ALV.


Bestuur Shot december 2015

 

 

 

 

 

 

  


Vlnr: Robin Gommans, Roland Mumm, Frans Lambi, Ric de Vos en Louis Bouten

 

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de komende activiteiten van tafeltennisvereniging TTV Shot Wageningen.

Voor landelijke activiteiten is er de NTTB-agenda. 

Start beginners-cursus   Donderdag 15 november
Thuiswedstrijd Senioren   Vrijdag 16 November
Interlands Dames & Heren   Dinsdag 20 november
Thuiswedstrijd Senioren   Vrijdag 30 November
Thuiswedstrijd Jeugd   Zaterdag 1 December