Online leden-bijeenkomsten 9 en 23 februari

Op dinsdag 26 januari hebben we de eerste online ledenbijeenkomst gehouden. Dat was een mooie bijeenkomst. Fijn bijgepraat en ook nog een leuke pub-quiz samen gedaan.

We willen op dinsdag 9 februari en dinsdag 23 februari ook weer online ledenbijeenkomsten organiseren. De bijeenkomsten starten om 20:00 uur. Wil je daarbij aanwezig zijn, vraag dan via de secretaris (Roland Mumm, secretaris@ttvshot.nl) of de voorzitter (Jan Ploeg, voorzitter@ttvshot.nl) het web-adres op van de online bijeenkomst. Voor leden die de eerste keer al meegedaan hebben, het adres van de eerste bijeenkomst op 26 januari kan ook weer gebruikt worden voor de volgende bijeenkomsten.

Opzet

De opzet van de bijeenkomsten is eenvoudig en deels ook voor iedereen zelf in te vullen:

  • We hebben meerder online ruimtes in “online-haverlanden”
  • In die ruimtes kun je in groepjes met elkaar praten, dus het is niet zo dat (zoals bij Teams of Zoom) je allemaal zit te luisten naar één iemand die iets vertelt.
  • Je kunt meedoen aan de pub-quiz, maar dat hoeft niet. Je kunt ook met een aantal mensen gewoon blijven doorkletsen. Je hoeft daarbij niet gehinderd te worden door de pub-quiz.

Pubquiz

De pubquiz van as. dinsdag wordt georganiseerd door Sietse en Sytse. Joop en Sjaak nemen de quiz van 23 februari voor hun rekening. Dank voor jullie creativiteit!

Online meeting TTV Shot

Online Haverlanden altijd toegankelijk

Online Haverlanden is ook buiten de ledenbijeenkomst toegankelijk. Dus als je op het voor jou gebruikelijke trainings/speel moment online wilt bijpraten met je shot-trainings-maatjes, kan dat ook. Ook dan moet je (eenmalig)  bij Roland Mumm (secretaris@ttvshot.nl)  of Jan Ploeg (voorzitter@ttvshot.nl) het web-adres opvragen.