NTTB Masters: de organisatie

Na 2 geslaagde edities van het Top-20 toernooi, had de NTTB haar ogen laten vallen op Shot en de prachtige locatie van de Korfbalvereniging om het Masters toernooi te houden. In het voorjaar van 2022 hakten we samen de knoop: Shot en de NTTB organiseren de Masters in Wageningen.

Overzicht zaal masters

Protocollen en vertrouwde partners maken het overzichtelijk

Het voorjaar en het begin van de zomer werd er overlegd. Aan de ene kant tussen Shot en de NTTB en aan de andere kant tussen Shot en de Korfbalvereniging. En dat ging eigenlijk best soepel en overzichtelijk. Dat had enerzijds te maken met het feit dat de Masters al lang bestaan en er bij de NTTB heel veel dingen rondom het toernooi zijn vastgelegd in afspraken, reglementen en protocollen. Anderzijds zijn Shot en de Korfbalvereniging inmiddels vertrouwde partners na de samenwerking rondom de interands (tribunes) en de twee Top-20 toernooien die we bij de Korfbalvereniging hebben gehouden. Ellenlang praten was dus niet nodig. Dat scheelt.

De opbouw

Op vrijdagmiddag 26 augustus om 14:00 verzameldende vrijwilligers van Shot zich bij de Korfbalvereniging. Wim van Breenen, Johan van de Pol, Johan Frederiks, Erik van Wijngaarden Wilco van den Top, Henk Nijveld, Michiel en Jan Ploeg. Vanuit de NTTB waren Robbert van Stolwijk en Joke Wijker aanwezig.

Toen de vrachtwagen van de firma Posno voor werd gereden, werd gestart met het uitladen van de spullen en het inrichten van de zaal. De grootste uitdaging daarbij was het aanbrengen van de oranje tafeltennisvloer. Er zijn al heel wat zweetdruppels op die vloer terechtgekomen nog voordat de wedstrijden op zaterdagochtend begonnen!

Uiteindelijk was dan toch rond 20:00 uur de zaal ingericht. Het zag er fantastisch uit. Maar het duurde allemaal iets langer dan gepland. En het was merkbaar dat dat ook al effect had op het moraal bij de vrijwilligers die zondagavond de zaal weer moesten opruimen. Ook was er nogal onzekerheid over of de vloer wel goed genoeg gelegd was. Probeer maar eens een vloer van 30 meter bij 30 meter met rollen vloer, zodanig uit te rollen dat alles netjes aansluit en geen oneffenheden heeft. Nu geldt voor zoiets natuurlijk altijd dat je, als je zelf zo’n klus hebt gedaan, je alle oneffenheden meteen ziet…..Ook de geruststellende woorden van de NTTB dat de vloer prima was en we ons geen zorgen moesten maken, hielp. Maar toch……

Zaterdag: Wedstrijden tellen

Op zaterdagochtend waren we al vroeg present in de zaal. Rond half 9 kwamen de eerste jongens en meisjes inspelen. Voor de Shot-vrijwilligers stond die dag vooral in het teken van het tellen van wedstrijden. Wim van Breenen (speakeren) en Jan Ploeg (algemene coördinatie) konden die dag rekenen op Ed Graumans, Wilco van den Top, Johan van de Pol, Marijn Peters, Sytse Koopmans, Sietse Hoekstra, Erik van Wijngaarden, André Snoek en Owen van Mierlo.

De heren hebben die dag aardig wat wedstrijden geteld. En gelukkig zijn we dan ook nog zo flexibel dat als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, we allemaal een stap extra zetten. Eén van de externe vrijwilligers kon uiteindelijk niet komen, maar dat werd opgevangen, o.a. doordat André veel vroeger present was dan gepland en een aantal extra partijen kon tellen.

Zowel voor de ochtendwedstrijden als voor de middag/avondsessie werden onze Shot-vrienden van te voren gebriefd door Pieter van der Hammen, de hoofdscheidsrechter van beide dagen.

briefing Pieter van der Hammen
Briefing van de Shot-vrijwilligers door hoofdscheidsrechter Pieter van der Hammen

Aan het eind van de zaterdag konden we terugkijken op een geslaagde eerste dag. Er is geen verkeerd woord te horen geweest over het optreden van de Shot-leden die dag. Sterker nog, er werden veel complimenten uitgedeeld. De zaal, de organisatie, het tellen, het speakeren. Alles in orde.
En ondertussen bleek die vloer gewoon goed te liggen………

De zondag

Ook op zondag begon de dag alweer vroeg. Al ruim voor 9 uur betraden de eerste dames het sportcomplex voor de warming-up en het inspelen. Vanaf 10:00 uur startte de knock-out fase van zowel de dames als heren Masters. Een sportief verslag van die dag (en overigens ook van de zaterdag) kun je hier terugvinden.

De zondag startte voor Shot relaxed. Wim en Jan werden vergezeld door Johan van de Pol om samen met de NTTB functionarissen alles in goed banen de leiden. We hoefden die dag niet te tellen omdat hoofdscheidsrechter Pieter van der Hammen die dag door 12 officiële bondsscheidsrechters werd geassisteerd.

In de loop van de middag werden de pauzes tussen de wedstrijden gebruikt om alvast de tafels en de omrandingen op te ruimen die niet meer gebruikt werden. Het kwam daarbij mooi uit dat ook Helma Drost en Wilco van den Top al wat vroeger ter plekke waren.

Opruimen

Uiteindelijk konden we meteen na de uitreiking van de prijzen (o.a. door Helma) starten met opruimen. Zoals reeds vermeld, zagen we hier wel aardig tegenop. Het leggen van de vloer op vrijdag had zijn sporen op het moraal van de Shotters achtergelaten.
Gelukkig bleek dat totaal onterecht. Dat had enerzijds te maken met het feit dat vele handen licht werk maken (Helma Drost, Johan en Jazz Frederiks, Johan van de Pol, Wilco van den Top, Marijn Peters, Wim van Breenen, Roland Mumm, Sytse Koopmans, Sietse Hoekstra, Hans van Geffen en Jan Ploeg). Anderzijds bleek dat we al snel erg bedreven raakten in het verwijderen en opruimen van de vloer. Al na anderhalf uur was de hele klus geklaard.

Afronding

Op maandagmiddag vonden de laatste werkzaamheden plaats. Johan van de Pol en Erik Simons hebben de chauffeur van Posno Sport geholpen bij het inladen van de vrachtwagen. Het verlaten van de parkeerplaats van de korfbalvereniging door die vrachtwagen markeert het eind van het Mastersweekend bij Shot in Wageningen.

Dank

Het bestuur van Shot dankt alle vrijwilligers die dit weekend hebben meegeholpen. Zonder al jullie hulp, in welke vorm dan ook, hadden we dit niet kunnen realiseren. Super om dit zo te kunnen doen en allemaal in opperbeste sfeer. Mooier kan het niet. We moeten ook de korfbalvereniging danken voor hun medewerking. Het beheerteam van de korfbalvereniging heeft ook dit jaar weer ontzettend zijn best gedaan om ons waar nodig te ondersteunen.
Shot en NTTB gaan binnenkort evalueren hoe een en ander is verlopen en we zullen dan ook vooruit kijken naar eventuele volgende edities……..