Nieuwe (LED-)verlichting bij Shot

Maandag 19 en dinsdag 20 juli is de bestaande TL-verlichting bij Shot vervangen door LED-verlichting. Het eerste verduurzamingsproject van Shot is daarmee afgerond. We besparen met deze LED-verlichting ca. 4.500 kWh per jaar aan stroom en dragen zo bij aan de verduurzaming van onze samenleving en aan de “verlichting” van onze verenigingsfinanciën.

Nieuwe buizen in oude bakken

Op zondag 18 juli is de zaal leeggeruimd, zodat de firma A Led Inn op maandagochtend meteen voortvarend aan de slag kon. De hoogfrequente TL-buizen zijn allemaal verwijderd en daarvoor in de plaats zijn LED-buizen geplaatst. Naast het vervangen van de buizen moesten ook aanpassingen aan de bedrading worden gedaan.

Vervangen TL-buizen


Meten is weten

Omdat we de LED-verlichting plaatsten in oude/bestaande TL-bakken, was van te voren niet exact aan te geven hoeveel lichtopbrengst er zou ontstaan. Ons uitgangspunt was dat we hetzelfde lichtniveau in de zaal terug willen als we hadden. We hebben daarom voordat we startten het licht van de bestaande situatie gemeten.
Na plaatsing van de nieuwe LED-buizen hebben we opnieuw gemeten. Het verschil van lichtniveau en ook lichtkleur was tussen de oude en nieuwe situatie op het blote oog niet te zien. Toch bleek dat de lichtmeter wel verschillen zag. Die verschillen vielen erg mee, maar we hebben er toch voor gekozen om een aantal LED-bakken extra te plaatsen, zodat we echt het voorheen bestaande lichtniveau halen.

VervangenTLbuizen

Ook noodverlichting vervangen

Ook de noodverlichting in de zaal is vervangen. In het geval van stroomuitval in de zaal hangen er een paar TL-bakken die aangesloten zijn op een accu. Zodoende hebben we bij stroomuitval altijd voldoende licht om op een veilige manier het pand te verlaten.

Die noodverlichting is nu ook vervangen. Een aantal van de LED-bakken is nu aangesloten op een accu, en zullen bij stroomuitval blijven branden.

Shot halveert de CO2-voetafdruk

Het vervangen van de TL-verlichting door LED-verlichting vindt plaats binnen de verduurzamingsplannen die in juni 2021 door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. Met deze plannen halveert Shot haar CO2-voetafdruk. Voor meer informatie, zie hier.

De afbeelding toont aan dat de C02-voetafdruk van Shot halveert en daarnaast de kosten voor energie aanmerkelijk verlaagd worden