Het “OldStars” oliebollentoernooi

Ook onze OldStars hebben dit jaar hun eigen oliebollentoernooi gespeeld. Zeven “dubbels” gingen de sportieve strijd aan met elkaar. Een zeer geslaagde middag met Hen en Tiny als winnaars.

Het einde van het jaar naderde en daarmee kwam langzaam maar zeker het oudjaarsdubbeltoernooi ofwel het oliebollentoernooi in zicht. Steeds vaker volgden aankondigingen en steeds meer werd er over gesproken. Ook binnen de 19 leden tellende OldStarsgroep was dit toernooi meerdere malen onderwerp van gesprek. Na de nodige discussie en eerdere ervaringen van sommigen OldStars werd geconcludeerd dat dit te hoog gegrepen was voor deze groep.

Ondertussen was er wel het gevoel ontstaan dat zoiets dergelijks op één van OldStars-middagen wel leuk zou zijn. Besloten werd dat we de donderdag voor nieuwjaar een eigen dubbeltoernooi zouden organiseren, waarbij Jacoline zich garant stelde voor de levering van ruim voldoende oliebollen.

En zo geschiedde! Die middag waren er geen bewegingsoefeningen voorafgaand aan het tafeltennissen, maar moest er na een korte muzikale warming-up direct getafeltennist worden.

Muzikale Warming Up

Binnen de groep worden nooit wedstrijden gespeeld waardoor het niet mogelijk was om iedereen een licentie te geven waarmee de voorgiften bepaald konden worden. Om dat toch mogelijk te maken werd er voor de pauze een globale sterkte-indeling gemaakt op basis van korte enkelspelen. Daarbij mocht de winnaar doorschuiven naar de naaste tafel richting de winnaarskant van de zaal. De verliezer schoof door naar de tegenover gestelde kant van de zaal. Op deze wijze ontstond er toch een beeld van het niveau van de verschillende deelnemers. Na deze enkelspelen was er zoals gebruikelijk een welverdiende pauze voor de deelnemers met thee of koffie en een oliebol. In deze pauze trokken de deelnemers lootjes waar de samenstelling van de verschillende dubbels uit volgde. Voor de begeleiding was er daarna de taak om in korte tijd een licentie aan de dubbels toe te kennen zodat duidelijk werd hoeveel voorgift er in iedere wedstrijd gegeven moest worden.

Na de pauze werd er gespeeld in een poule van 4 en een poule van 3.

De winnaars waren respectievelijk team “Henk en Tiny” en team “Geurt en Jan”. Zij speelden tegen de nummers 2 van de andere poule te weten team “Gerda en Govert” en team “Joop en Annemieke Juffermans”. De winnaars van de poules bleken ook te sterk voor de nummers 2 uit de andere poule en dus speelde team “Henk en Tiny” de finale tegen team “Geurt en Jan”. Ook de finale werd met voorgift gespeeld. Ondanks de door Geurt gevraagde steun van de omstanders moesten Geurt en Jan het onderspit delven tegen de terechte winnaars Henk en Tiny.

De finale

De winnaars ontvingen een leuk, maar vooral lekker prijsje.

Het dubbelteam dat de minste punten in de poules had gehaald ontving de poedelprijs die eveneens leuk en lekker was maar kleiner van omvang.

Nadat de finale gespeeld was werd er onder het genot van een drankje en nog meer oliebollen een quiz gespeeld. De vragen gingen over de beginperiode van OldStars, OldStar A.S.M.-materialen en de technische kant van het tafeltennissen. De deelnemers werden in vier groepen verdeeld en zij konden, zoals bij een pub quiz, onderling overleggen over de antwoorden. Het winnende team van deze quiz kreeg ook nog een prijsje.

Al met al was dit een zeer geslaagde middag waar met plezier op wordt terug gekeken!