Helma Drost Lid van Verdienste Shot

Tijdens het ingekorte Shotfeest op 13 november is Helma Drost benoemd door het bestuur tot Lid van Verdienste van TTV Shot vanwege het vele vrijwilligerswerk dat zij tijdens haar reeds 30 jarig lidmaatschap heeft verricht.

Tijdens het ingekorte Shot-feest werd Helma verrast door voorzitter Jan Ploeg en in de bloemetjes gezet. Helma is al 30 jaar lid van TTV Shot en heeft in die periode heel veel werk voor de vereniging gedaan. Helma is op dit moment wedstrijd-secretaris en doet dat al 20 jaar. Een klus die niet altijd even gemakkelijk is, bijvoorbeeld als er teams samengesteld moeten worden.

Daarnaast is Helma al 12 jaar lid van de redactie van de Shot Nieuwsbrief en voorziet ze onze leden al een lange periode van het belangrijke verenigingsnieuws. Van 2015 tot en met 2019 was Helma jeugdtrainer.

Helma Drost ontvangt oorkonde

Naast al deze “formele” functies, is Helma altijd bereid om te helpen bij activiteiten voor de vereniging. Ze had zitting in vele Shot-feest-commissies en jubileum-werkgroepen. Kortom, Helma is volop actief binnen onze vereniging.

Als dank voor al die activiteiten heeft het bestuur van Shotbesloten om Helma te benoemen tot Lid van Verdienste van de vereniging.

oorkonde Helma Drost lid van verdienste