Gezocht: coördinator beheer

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2022 (in maart) hebben we afscheid genomen van Roland Mumm als secretaris en gebouwbeheerder. We zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste coördinator beheer.

gezocht coördinator beheer

Belangrijke taak met veel waardering en vooral niet alles zelf doen

Het clubgebouw van Shot is, kijk maar eens naar de geschiedenis van onze vereniging in het jubileumboek (60 jaar), echt een “dingetje”. Shotters zijn trots op hun gebouw, dat gold voor onze voormalige huisvesting, maar ook voor Haverlanden 92. Het hebben van een eigen pand, levert ons veel voordelen op. Vandaar dat we het gebouw op orde willen houden. De coördinator beheer vormt de spil daarin. Moet de coördinator alles zelf doen? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Het gaat om coördinatie, mensen bijeen brengen en samen de klus klaren. En wat scheelt: ons gebouw is pas 5 jaar oud, dus eigenlijk nog in nieuw-staat. Maar dat willen we graag zo houden.

Taken en coördinator beheer

De coördinator beheer geeft sturing aan de gebouw gebonden activiteiten van de vereniging. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de beheercommissie. De beheercommissie voert de volgende activiteiten uit:

  1. Onderhoud en inrichting gebouw
  2. Bar inkoop en Bar coördinatie
  3. Tuinonderhoud
  4. Verhuur

Eén van de eerste activiteiten zal zijn om de hiervoor genoemde commissies tegen het licht te houden en samen met de zittende leden van de commissie te kijken of de bemensing op orde is. 

Naast de aansturing van de beheercommissie is de coördinator beheer verantwoordelijk voor:

  • Het regelen (met externe partners) van het onderhoud van het gebouw en de systemen (CV, water etc.).
  • Het reageren (door externe partners in te schakelen) op ontstane gebreken aan het gebouw.
  • Het organiseren en coördineren van doenersdagen (leden helpen een of twee dagen per jaar met onderhoudswerkzaamheden).
  • Aanspreekpunt voor de schoonmaak-vrijwilliger.
  • De komende tijd zal de gebouwbeheerder ook samen met de voorzitter overlegpartner zijn van gemeente en school in verband met de nieuwbouwplannen van de school naast ons.

De tijdsbesteding van de coördinator beheer wordt ingeschat op 8 uur per maand.

In overleg met de geschikte kandidaat willen we bekijken of de coördinator beheer deel uit gaat maken van het bestuur of dat we een aanspreekpunt voor de coördinator binnen het bestuur aanwijzen en de coördinator dan geen zitting hoeft te nemen in het bestuur (bespaart tijd).

Belangstellenden voor de functie van bestuurslid/secretaris en coördinator beheer kunnen zich per mail melden bij Jan Ploeg (voorzitter@ttvshot.nl) of rechtstreeks bij één van de bestuursleden in de zaal. Heb je zelf geen belangstelling maar ken je iemand die geknipt is voor de functie (ook niet-leden), laat het ons dan weten!