Geschiedenis TTV Shot

In 1960 richt een drietal enthousiaste Wageningse jongeren, Theo Jansen, Hans Kok en Wim Pijls, tafeltennisvereniging Shot op. In het begin nog een vereniging zonder eigen gebouw en tafels en met een miniem aantal leden, maar in de loop van de jaren groeit Shot uit tot een vereniging waar menig Wageninger goede herinneringen aan heeft.

Het clubgebouw

Zoals gezegd begint Shot met vrijwel niets. Zoals voor zoveel verenigingen het geval is, begint het allemaal met een zelfgemaakte tafel in een jeugdhuis. Al snel krijgt men echter van de Wageningse Meubelfabriek enkele echte tafeltennistafels in bruikleen, die de leden wekelijks per fiets naar het R.K. Jeugdhuis aan het Bowlespark vervoeren.
Na verschillende keren van gymzaal gewisseld te hebben, wordt in 1976 het eigen tafeltenniscentrum aan de Churchillweg in Wageningen in gebruik genomen. Het tafeltenniscentrum heeft een speelzaal voor 6 tafels, twee kleedkamers met douches, een vergaderzaal en een sfeervolle bar.

Klik op het midden van het plaatje om de diashow te starten. Klik in een hoek voor de fullscreen optie of om te downloaden.

In 1987 wordt de speelzaal uitgebreid tot een ruimte voor 10 tafels. De nieuwe uitbouw is ook hoger dan het bestaande speelgedeelte om aan de internationale eisen voor Europacupwedstrijden te kunnen voldoen.

De vette jaren

Theo Jansen, medeoprichter van Shot en 25 jaar hoofdtrainer, ziet diverse van zijn jeugdspelers doordringen tot nationale selecties. Het eerste herenteam weet in zes jaar tijd van eersteklasser Afdeling Gelderland in 1983 met de spelers Edwin Angenent, Edy Wiggers en Rutger van Rooyen door te dringen tot de Eredivisie. De jaren tachtig zijn echte oogstjaren voor Shot. De vereniging komt onder leiding van coach Bertus Keen regelmatig uit in de Eredivisie met spelers als Trinko Keen, Lindo Greve, Casper Mol, Geert Verhaegh en Hans den Boer.


Ook de dames laten van zich spreken. In 1984 promoveert het eerste damesteam met Dike en Gerdie Keen en Marian Verhaegh naar de Ere-divisie en vervolgens is het eerste damesteam tot 1994 vrijwel continu in de Eredivisie te vinden, met als hoogtepunt het Nederlands voorjaarskampioenschap in 1993, met de speelsters Brenda Huntelerslag, Cyril Onstenk en Anja Heijnen, en met coach Kees Moers. In die tijd gaat Shot ook regelmatig op Europacupavontuur.

De magere jaren

Het lukt Shot in de jaren negentig helaas niet om voor langere tijd grote sponsors aan zich te binden, met als gevolg dat Shot haar topspelers en topspeelsters niet langer kan vasthouden. Ze vertrekken naar elders, vaak ook naar het buitenland. Enkele van deze spelers, zoals Gerdie en Trinko Keen, laten internationaal nog veel van zich horen.

Ondanks deze topsportaderlatingen gaat Shot door met jeugdopbouw, waarbij trainer-coach Bertus Keen een grote rol vervult. Heel wat jeugdige Shottertjes komen in de hoogste jeugdafdeling van Nederland terecht en zowel bij de meisjes als bij de jongens zijn worden landskampioenschappen behaald.

Ledenopbouw

In 1987 heeft het nieuwe tafeltenniscentrum een enorme wervende werking en toenmalig voorzitter Herman Angenent ziet het ledental binnen een jaar verdubbelen van 70 naar 150, waaronder 70 jeugdleden. Toch ontkomt Shot, net zoals zoveel andere sportverenigingen, niet aan de concurrentie met andere sporten en de toegenomen alternatieven voor vrijetijdsbesteding. Het ledenaantal loopt daardoor in de jaren negentig gestaag terug. Zo telt de vereniging in 2000 bij haar veertigjarig bestaan ongeveer 75 leden, bijna net zoveel als in 1975 vlak voor het in gebruik nemen van het eigen verenigingsgebouw. In die periode van 25 jaar is de gemiddelde leeftijd van de senioren bovendien toegenomen van 33 naar maar liefst 45 jaar!

2000-heden

Vanaf 2000 vindt er eerst stabilisatie plaats van het aantal leden en daarna groeit het ledenaantal weer licht, maar gestaag. Inmiddels zitten we al een paar jaar op circa 95 leden.

In 2017 is Shot eindelijk verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Haverlanden. Deze verhuizing heeft de nodige voeten in aarde gehad. Shot zou in eerste instantie een nieuwe huisvesting krijgen binnen het bestemmingsplan Churchillweg DMP (Diedenoort, Mouterij en Pantarijn). Door de recessie is hier helaas niets van terecht gekomen.
De commissie nieuwe huisvesting heeft zich, voordat de nieuwe huisvesting een feit was, de nodige jaren zich sterk gemaakt om Shot een mooie en vergelijkbare clubgebouw te bezorgen.
Het nieuwe clubgebouw is tot stand gekomen door verbouwing en uitbreiding van een bestaande gymzaal. De faciliteiten zijn vergelijkbaar met die in het vorige clubgebouw en de speelzaal biedt ook nu ruimte aan 8-10 tafeltennistafels. Het geheel is bijzonder fraai geworden dankzij de samenwerking tussen gemeente Wageningen, bouwbedrijf Van Swaay en Shot. De nieuwe accommodatie is ook nu weer in eigendom van de tafeltennisvereniging.

TTV Shot telt momenteel een gezond aantal leden en daarmee blijft Shot behoren tot de top tien van grotere tafeltennisverenigingen in de Afdeling Gelre (de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB kent 8 Afdelingen en de Afdeling Gelre telt 77 verenigingen).

Literatuur

Bij het 25-jarig (1985) en bij het 40-jarig (2000) bestaan zijn jubileumboeken uitgegeven. Inzage is mogelijk op verzoek.