Extra ALV 4 oktober: energietarieven

Ook de Shot financiën lijden op dit moment onder de steeds maar stijgende energietarieven. Het bestuur heeft een set maatregelen opgesteld. Deze worden tijdens een extra ledenvergadering 4 oktober besproken.

ALV Gasrekening

Achtergrond

Als gevolg van welbekende externe factoren is de gasprijs (en daarmee ook de elektriciteitsprijs sterk gestegen het afgelopen jaar. Voor 1 oktober is een forse extra stijging aangekondigd door onze leverancier Vattenfall, nadat in het afgelopen jaar de prijs al flink was gestegen. Dit gaat, net zoals bij veel andere sportclubs, serieuze gevolgen hebben op onze financiële situatie.  

In 2022 en verder is in de begroting rekening gehouden met een totaalprijs van € 5.500 voor gas, water en elektra. We gaan daarbij uit van een neutraal qua stroom (zonnepanelen en LED-verlichting!) en € 500 kosten water per jaar. In feite kijken we hier, en ook verder in dit document, dus met name naar de gestegen gasprijzen.

Raming

In de loop van dit jaar is het voorschotbedrag van Vattenfall al gestegen, en met de aangekondigde stijging per 1 oktober erbij, komen we op de volgende inschatting voor de kosten van de gezamenlijke post gas water en elektra:

2022:  € 7.350                      

2023:  € 10.372                    

Dit zal in de jaarafrekening 2022 leiden tot een verlies van € 1.737 t.o.v. van een begrootte winst van € 113. Dit zal, bij ongewijzigde gasprijzen leiden tot een verlies in 2023 en verder van € 3.445 t.o.v. van een begrootte winst van € 1.427 per jaar. Niets doen, en dus alles onttrekken aan het eigen vermogen, houden we niet lang vol en is ook, aangezien we een eigen pand te onderhouden hebben, niet slim.

Uitgangspunt

Het bestuur wil zoveel mogelijk iets aan de inkomsten en uitgaven doen, en hooguit voor dit lopende jaar (2022) wat geld onttrekken aan het eigen vermogen, maar geen grote bedragen en niet op structurele basis. Het eigen vermogen is immers hard nodig voor te voorzien regulier onderhoud van het gebouw.

Schuifknoppen

Maatregelen agv gasprijzen
  1. Als eerste maatregel stelt het bestuur een contributieverhoging voor. Hiervoor wordt op 4 oktober aanstaande een extra ALV belegd. In de stukken staat nader uitgelegd hoe en waarom we dit willen vormgeven.
  2. De prijzen aan de bar worden met 15% verhoogd. We vinden dat goed te rechtvaardigen, omdat de inkoopprijzen ook stijgen en onze barprijzen best nog wel laag liggen.
  3. Twee speelmomenten worden geschrapt, dit is een zeer effectieve manier om kosten te besparen. De maandagmiddag en de woensdagavond komen met ingang van 1 oktober te vervallen. De bedoeling is dat deze speelmomenten vanaf 1 april weer open gaan.
  4. We gaan kijken naar zuiniger stoken in de zaal en voor de douches.
  5. We vragen leden om zuinig te zijn met douchen.
  6. Voor inhaalwedstrijden voor de competitie bij ons thuis op verder ‘lege speeldagen’: hiervoor geldt vanaf nu een ‘nee tenzij’, waarbij toestemming moet worden verkregen van de penningmeester en eventueel met een huurbedrag rekening moet worden gehouden.
  7. Ledengroei is een zeer robuuste manier om meer inkomsten te genereren. We willen een werkgroep initiëren die zich bezighoudt met een plan om structureel meer leden te werven en te behouden.

Extra Algemene Ledenvergadering

Om de contributie te verhogen, is instemming van de Algemene Ledenvergadering vereist. Vandaar dat het bestuur alle leden van harte uitnodigt voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 4 oktober om 19:30 uur, in onze zaal. De agenda en het voorstel van het bestuur kun je hier downloaden.