Eén jaar verduurzaming Shot: 259 bomen

In 2021 heeft Shot twee grote verduurzamingsprojecten gerealiseerd: de zaal is voorzien van LED-lampen en op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Op 20 augustus lagen de zonnepanelen precies één jaar op ons dak. Wat heeft het allemaal opgeleverd?

Verduurzaming 1 jaar

LED-verlichting

In de zaal zijn alle TL-buizen vervangen door LED-buizen. In de oude situatie verbruikten we 7,1 Kilowatt per uur als de zaal in gebruik was, in de nieuwe situatie is dat slechts 3,3 Kilowatt per uur. We hebben de zaal het afgelopen jaar 1.300 uur gebruikt. Dat heeft de volgende besparing opgeleverd:

  • We hebben 5.131 kWh minder stroom verbruikt.
  • Dat is het equivalent van 93 bomen.
  • We hebben de uitstoot van 3.330 Kg CO2 voorkomen.
  • En bovendien hebben we hierdoor € 1.458 minder uitgegeven aan stroom

Zonnepanelen

Op het dak van Shot zijn op 20 augustus 2021 25 zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijk vermogen van 8.875 Wp (Watt piek). De panelen liggen er nu precies een jaar. De opbrengsten:

  • We hebben 9.171 kWh energie opgewekt.
  • Dat is het equivalent van 166 bomen.
  • We hebben de uitstoot van 5.952 Kg CO2 voorkomen.
  • 22% van de opgewekte energie hebben “direct” verbruikt.
  • 7.117 kWh hebben we teruggeleverd aan het stroomnet.
  • Hierdoor hebben we € 2.180 verdiend (direct verbruik en teruglevering).

Gasverbruik zorgenkindje

Helaas hebben we bij de verduurzaming weinig mogelijkheden gevonden om ons gasverbruik te verlagen. De huidige gastarieven zijn zo hoog dat de financiële winst die we met de verduurzaming hebben geboekt (LED en Zonnepanelen) als sneeuw voor de zon zijn verdwenen omdat de gasprijzen dramatisch zijn gestegen.