Corona Toegangs Bewijzen ook bij Shot

Vanaf zaterdag 6 november is een coronatoegangsbewijs voor publiek en sporters vanaf 18 jaar verplicht, ook bij Shot. Het Kabinet heeft het gebruik van de toegangsbewijzen uitgebreid.

CTB verplicht

Digitaal per App of schriftelijk, maar altijd met ID

Dit betekent dat zowel sporters als toeschouwers bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Dit kan middels de Corona-app of de uitgeprinte schriftelijke versie. Meer informatie over hoe je een coronatoegangsbewijs kunt verkrijgen vind je hier. We wijzen iedereen erop dat het coronatoegangsbewijs alleen geldig is samen met je bijbehorende paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dus neem je identiteitsbewijs ook mee!

Overigens geldt de verplichting van het coronatoegangsbewijs niet voor vrijwilligers in hun functie, zoals trainers en schoonmakers.

Wie controleert?

Voor ieder speelmoment bij Shot geldt, dat er een persoon aanwezig is, die je coronatoegangsbewijs zal controleren. Hieronder een overzicht:

  • Maandagmiddag: Berend Aukema
  • Maandagavond jeugdtraining: Johan Frederiks (voor de ouders)
  • Maandagavond: Erik Simons
  • Dinsdag: Barman / Barvrouw (tijdens de eerste weken zal er altijd een bestuurslid aanwezig zijn voor ondersteuning)
  • Woensdagmiddag: Steef Lips
  • Woensdagavond, inclusief duo-competitie: Johan Frederiks
  • Donderdagmiddag: de Oldstarsbegeleiders
  • Donderdagavond: Jan Ploeg
  • Vrijdagavond tijdens thuiswedstrijden competitie: het dienstdoende bardienst team (er zal altijd een bestuurslid aanwezig zijn ter ondersteuning)
  • Zaterdagochtend: degene die het jeugdteam begeleidt

Houd je aan de openingstijden

We roepen iedereen op om de formele openingstijden van Shot te respecteren. De openingstijden staan hier. Zeker nu er op coronatoegangsbewijzen moet worden gecontroleerd, is het niet handig voor degene die de bewijzen moet checken als de zaal al eerder geopend en in gebruik genomen wordt. Degene die de controles uitvoert (zie hierboven) is altijd een kwartier voor de aanvangstijd aanwezig, zodat spelers in kunnen checken en daarna voldoende tijd hebben om zich omkleden en op tijd te kunnen starten met spelen. Voor de avond speelmomenten geldt, dat ze starten om 20:00 uur: de zaal is dus vanaf 19:45 open voor spelers en toeschouwers.

Op competitiedagen (vrijdagavond en zaterdagochtend) moet de zaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd open zijn, dus zal de zaal uiterlijk om 19:30 (vrijdagavond) en om 9:30 (zaterdagochtend) toegankelijk zijn.

Ook tijdens Shotfeest

De verplichting om coronatoegangsbewijzen te checken, geldt ook voor het naderende Shotfeest op 13 november. Zorg dus dat je ook dan je bewijs en id bij je draagt.

Voordeel: de bar is weer bar!

Doordat we nu verplicht worden bij binnenkomst te checken op coronatoegangsbewijzen, hoeft onze bar niet meer alleen als afhaalpunt te dienen. De schermen gaan dus weer weg en we kunnen als vanouds de hele bar en alle barkrukken gebruiken! Dat is in ieder geval goed nieuws voor iedereen.    

Tot slot

Als bestuur realiseren we ons dat deze nieuwe maatregel voor verschillende leden en bezoekers verschillend kan uitwerken. Voor de één zal het een routinematige maatregel zijn, die niet als problematisch zal worden ervaren, voor de ander is het wellicht hinderlijk of problematisch. Wij hebben daar begrip voor en staan altijd open voor verdere tekst en uitleg. Aan de andere kant hopen we ook dat de leden en bezoekers deze nieuwe, tijdelijke, situatie kunnen accepteren.
Wij hebben te maken met landelijk beleid en regelgeving. Ons coronabeleid als vereniging (ook vastgesteld in de ALV van juli 2020) heeft altijd als uitgangspunt gehad dat we ons aan het landelijk beleid en de door het NOC/NSF en NTTB uitgebrachte adviezen houden. Niet meer maar ook niet minder.

We hopen dus van harte op jullie begrip.