Contributie

Categorie spelerKosten per maand
Senior, recreant€ 17,00
Senior, competitiespeler€ 19,00
Jeugd, recreant€ 15,00
Jeugd, competitiespeler€ 17,00

Toelichting

  • Competitiespelers betalen meer contributie dan recreanten, omdat de bond voor deelname aan de competitie een extra financiële bijdrage vraagt.
  • Jeugd-tarieven gelden tot en met het 17e jaar. Vanaf 18 jaar geldt het senior-tarief.
  • De inning van de contributie verloopt maandelijks via automatische incasso.
  • Er kan voor speciale activiteiten als bijzondere trainingen een aparte bijdrage gevraagd worden.

De gemeente Wageningen kent een zogenaamde geld terug regeling (Ik doe mee- fonds) voor mensen die (tijdelijk) de contributie van hun lidmaatschap niet kunnen betalen. Deze regeling is specifiek voor mensen met een inkomen op het minimum niveau. Zie voor meer informatie de pagina Ik doe mee fonds.