Commissies

Samen met het bestuur zorgen de verschillende  commissies voor een soepele gang van zaken binnen de vereniging. Er zijn een aantal vaste commissies te weten, beheers-, nieuwsbrief-, sponsor-, technische en de websitecommissie. Als er speciale projecten binnen de vereniging zijn worden er tijdelijke commissies opgericht, denk dan aan een verhuizing, verbouwing van de bar etc.

Beheers
commissie
Deze draagt zorg voor het beheer van het clubgebouw en alles wat daarmee samenhangt.
Nieuwsbrief en Website commissie Deze is verantwoordelijk voor
– het samenstellen en verspreiden van de nieuwsbrief.
– de structuur en vormgeving van de website.
– de content-vulling van de website
Sponsor commissie Deze is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het onderhouden van de relatie.
Technische commissie Deze regelt onder andere deelname van Shot teams aan de NTTB competities, trainingen, interne toernooien, speelmaterialen en het werven c.q opvang van nieuwe leden.

Interesse?

Nieuwsgierig geworden? Meer uitgebreide informatie over de verschillende commissies is te verkrijgen bij de bestuursleden. Zij kunnen u in contact brengen met de leden van de verschillende commissies.