ALV steunt voorstellen bestuur n.a.v. energie-tarieven

Op 4 okotober 2022 hebben de leden van onze vereniging, tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering ingestemd met de voorstellen rondom de stijgende energie-kosten.

ALV Gasrekening

Om de energie-rekening te kunnen blijven betalen, zijn een aantal maatregelen door het bestuur voorgesteld en door de leden bekrachtigd.

Contributieverhoging

De contributie van de vereniging wordt verhoogd met € 1,50. Van deze stijging is € 1,00 structureel, de andere € 0,50 is tijdelijk en wordt weer ongedaan gemaakt zodra dit financieel kan (ofwel door zakkende energie-prijzen dan wel door ondersteuning door gemeente of rijk middels subsidieregelingen).

De nieuwe contributiebedragen (per maand) vanaf oktober zijn:

  • Jeugdleden, niet competitie spelend: € 16,50
  • Jeugdleden, competitie spelend: € 18,50
  • Senioren, niet competitie spelend: € 18,50
  • Senioren, competitie spelend: € 20,50

Twee speelmomenten geen verwarming

Naast de contributieverhoging is ook besloten om op twee speelmomenten in de week de zaal niet te verwarmen. Leden kunnen op die momenten dus wel blijven spelen, maar de verwarming gaat niet aan. We hopen op een zachte najaar en voorjaar zodat we nog lang op die momenten kunnen spelen, met een lange broek en een extra trui.

Het gaat om het speelmoment op maandagmiddag en op woensdagavond. Tijdens deze speelmomenten kan er ook niet gedouched worden.

Tariefsverhoging bar

Vanwege de stijging van de inkoopprijzen, worden de tarieven aan de bar verhoogd. De tariefstijging gaat meteen in. De prijzen worden:

DrinkenPrijs
Koffie/Thee€ 1,50
Fris glas / klein blikje€ 1,50
Fris blikje groot€ 2,00
Sportdrank€ 2,00
Heineken 0.0€ 2,00
Radler€ 2,00
Hertog Jan Pils€ 2,00
Leffe Blond€ 3,00
Bier van de maand€ 3,00
Wijn (glas)€ 3,00
EtenPrijs
Chips/Candybar€ 1,00
Pinda’s 3 bakjes€ 1,00
Tosti€ 2,00
Teamsnack€ 6,00

Flankerende maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen, proberen we ook via onderstaande maatregelen het energieverbruik te verlagen:

  • De Thermostaat is op een plek gehangen waar de temperatuur meer waarheidsgetrouw gemeten wordt.
  • De temperatuur van de douches wordt iets naar beneden bijgesteld.
  • De temperatuur van de zaal wordt iets naar beneden bijgesteld.

Daarnaast zullen we in contact treden met de gemeente om te kijken of er lokale subsidie-regeling bestaat c.q. bij de gemeente ervoor te pleiten dat die er komt.

Ook zullen we een aantal maatregelen, die we tijdens de verduurzamings-check hebben laten vallen vanwege ongustige financiele resultaten, weer tegen het licht houden omdat die kosten-baten analyse met de hogere energie-prijzen wellicht nu wel positief uitvalt.