ALV Shot op woensdag 22 maart

Het bestuur is doende met de verslaglegging over het vorige verenigingsjaar en de begroting voor dit lopende jaar. We leggen dit voor aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur 2022

Inmiddels hebben we een eerste blik op de winst/verliesrekening 2022 kunnen werpen en heeft de penningmeester een eerste vingeroefening gedaan voor de begroting 2023. Daaruit blijkt dat we (mede ook vanwege de nieuwe Energie Leverancier) de begroting voor dit jaar rond krijgen, zonder weer een nieuwe contributieverhoging te moeten doorvoeren.

Vervroegde ALV niet noodzakelijk

In een vorige nieuwsbrief werd gemeld dat overwogen werd om de ALV dit jaar te vervroegen, maar dat is dus niet nodig.

De agenda en de bijbehorende stukken voor de ALV zullen op 1 maart beschikbaar komen voor de leden.