Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Het bestuur heeft besloten om tijdens de lockdown vooralsnog geen Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Die zou dan online moeten plaatsvinden.

De Corona-wetgeving geeft ons de mogelijkheid om de ALV later te houden dan in statuten en huishoudelijk reglement is bepaald (ALV voor 31 maart).

We hebben dat besluit genomen omdat we een online ledenvergadering het liefst willen voorkomen. Elkaar bij Shot spreken en praten over jaarverslag en de plannen voor het nieuw jaar heeft de voorkeur boven een waarschijnlijk gering aantal leden dat deel wil nemen aan een online bijeenkomst.

ALV 2020 Shot leden

We hopen erop dat in de komende maanden versoepelingen mogelijk worden en we alsnog voor de zomervakantie in onze speelzaal kunnen vergaderen. Mocht dat toch niet haalbaar zijn, dan houden we uiterlijk 1 juli alsnog een online ALV.

Jaarverslag 2020 en begroting 2021

In de tussentijd zullen we wel medio april het jaarverslag over 2020 en de concept-begroting voor 2021 naar de leden sturen. We houden dan een schriftelijke informatie-ronde over deze stukken. Leden kunnen tot 2 weken na ontvangst van de jaarstukken per mail vragen stellen, die door het bestuur dan beantwoord worden. Op deze wijze zijn de leden dan toch in staat om kennis te nemen van het jaarverslag en de voorgenomen begroting.

De formele besluitvorming vindt dan daarna plaats tijdens de ALV.