Algemene Ledenvergadering op 1 juli

Onze vereniging ontwaakt langzaam maar veilig uit de intelligente lockdown. Onze jeugd traint al weer een paar weken buiten en afgelopen week hebben ook de eerste senioren-groepen buiten getraind. En vanaf 1 juli mogen we, althans daar ziet het nu naar uit, weer in onze zaal spelen.

Veilige 1,5m setting

Vlak voor de lockdown hebben we als bestuur de stukken rondgezonden voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Die vergadering kon niet doorgaan. Vanaf 1 juli mogen we weer in onze zaal en we hebben ervoor gekozen om dan meteen maar te starten met onze ALV. De vergadering vindt dus gewoon plaats in onze zaal aan de Haverlanden. We zorgen voor een veilige 1,5 setting. We hopen veel leden tijdens deze vergadering te zien en te spreken. De aanvang is om 19:30u.

Algemene ledenvergadering Shot 2019 -2

De stukken die zijn verzonden op 5 maart blijven nog steeds actueel en onderwerp van gesprek op de ALV, alleen de agenda en de (meerjaren)begroting zijn aangepast en zijn/worden in een aparte mail aan de leden gezonden.