Aan- en afmelden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van TTV Shot met behulp van het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u printen vanaf deze site. Het is ook te vinden in het clubgebouw (het gele formulier).
Lees het formulier zorgvuldig door, vul het daarna volledig in en leg het in het postvakje van het bestuur.

Door het ondertekenen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het privacy-regelement (versie 16-10-2019) van de vereniging.

U krijgt een bevestiging van uw aanmelding via de ledenadministratie.

Ledenpas

Daarnaast ontvangt u van de NTTB een ledenpas, het bewijs van uw lidmaatschap. Deze pas heeft u nodig bij competitiewedstrijden en toernooien.

Afmelden

Het opzeggen van het lidmaatschap van TTV Shot kan schriftelijk
(via postadres; Roghorst 43, 6708 KB te Wageningen) of per email ledenadministratie@ttvshot.nl.

De opzegging gaat in per einde van de maand volgend op de maand van afmelding.