Nieuws

Opening nieuwe accomodatie: de ochtend

Het ochtendprogramma was een open dag voor heel Wageningen, met nadruk op de basisschoolleerlingen. Er was een ludiek oefenprogramma opgezet waarmee kinderen op twee niveaus, afhankelijk van hun leeftijd en ervaring, aan de slag konden. Hun prestaties werden weliswaar bijgehouden, maar een diploma kregen ze hoe dan ook.

Foto's ochtend opening Haverlanden 92

Anneke op accordeon

 

Snelheidsmeter

De oefeningen bestonden uit een ratjetoe van activiteiten: het omgooien van bekertjes met een met de hand geworpen tafeltennisbal; punten scoren met het lang geleden door Gerrit van Dreven gebouwde Mickey Mouse bord; de bal hooghoudend over een bochtig circuitje lopen; het over de grond rollen van een bal langs hindernissen; het zo veel mogelijk heen en weer slaan van de bal; en tot slot een van de NTTB gehuurde snelheidsmeter: zo hard mogelijk slaan. Dat was leuk, maar voor de allerkleinsten toch te moeilijk omdat je wel een beetje moest kunnen mikken en ballen die zachter dan ca. 25 km/uur geslagen werden, werden niet geregistreerd. Enkele Shotters hebben hun prestaties opgeschreven en van dat lijstje van zo’n 15 personen bleek Ruurd de kampioen, met 84 km/uur. En sorry Ruurd, er is behalve de eer geen prijs verbonden aan deze prestatie! Al deze oefeningen werden eerder uitgeprobeerd in een wat competitieve sfeer in een jeugdtraining, wat erg leuk was, en wat ook hielp de oefeningen nog wat aan te passen.

Lage opkomst

Helaas viel de opkomst tegen: publiciteit is een vak apart. Gelukkig wist Anneke met haar accordeonmuziek kinderen naar binnen te lokken, die, toen ze eenmaal aan de slag waren, het allemaal heel leuk vonden. Dat is dus de vraag, hoe krijg je kinderen binnen. Zijn ze er eenmaal, dan is het leuk. Misschien moeten we ze eens met iets anders enthousiast maken of zo? Ook enkele ouders en buurtbewoners kwamen uit nieuwsgierigheid langs. Dat de kinderen het ook echt leuk vonden is voor een groot deel toe te schrijven aan de jeugdleden die de kinderen enthousiast begeleidden: Jacob, Ruurd, Simon (Afridge) en Tom, waarvoor veel dank! En Helma wist zelfs het meest verlegen kind op gang te helpen, wat natuurlijk heel prettig was. Al met al was alles geslaagd, behalve dat er te weinig kinderen waren. Toch denk ik dat wel enkele kinderen zullen komen kijken bij de jeugdtraining. En er ligt nu een aardig programma dat makkelijk uit de kast kan worden getrokken.

Dank dus aan iedereen die meegeholpen heeft bij het inrichten van de zaal, de dag zelf (koffie, cake, limonade) en bij het opruimen!

Aad

 

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de komende activiteiten van tafeltennisvereniging TTV Shot Wageningen.

Voor landelijke activiteiten is er de NTTB-agenda.

 

Algemene LedenVergadering (ALV)   Woensdag 28 maart